Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barbara Majerová
Učebňa 1.C
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Žabková
Učebňa 1.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viktória Jombíková
Učebňa 1.B
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Agnesa Zeljenková
Učebňa 2.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Kocková
Učebňa 2.B
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Húževková
Učebňa 3.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Dendišová
Učebňa 3.B
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Križanová
Učebňa 4.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Floreková
Učebňa 4.B
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Selecký
Učebňa 5.A
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Sotáková
Učebňa 5.B
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alica Vaňová
Učebňa 6.A
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Bartáková
Učebňa 6.B
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adela Pregová
Učebňa 7.A
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Rendlová
Učebňa 7.B
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Rerich
Učebňa 8.A
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Ančinová
Učebňa 8.B
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Slaninová
Učebňa 9.A
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Dobrotková
Učebňa 9.B

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Kontakt

  • Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine
    M. R. Štefánika 3, 963 01 Krupina
  • 0455511283